Aloja

Piektajās Lūgšanu brokastīs šogad aicina palīdzēt diviem talantīgiem jauniešiem

Jau atkal svētku rotā Puikules muiža, jo tāpat kā iepriekšējos četrus gadus decembra pirmajā piektdienā tika rosītas šoreiz jau piektās četru novadu Lūgšanu brokastis. Jau labu laiku tika meklētas jaunas idejas, kā tās šoreiz organizēt, kā nekā 5 gadi ir laiks, kad var atskatīties uz paveikto. Kopā šajā laikā pie viena galda esam tikušies un iedvesmojušies no daudzu cilvēku stāstiem un pieredzēm, par viņu atklāsmēm ceļā uz sasniegto, pārdomājuši dažādu konfesiju mācītāju teikto, kā arī talantīgo bērnu Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadā  atbalstam saziedojuši 14 401 eiro, par kuriem astoņiem jauniešiem piepildīti viņu sapņi – iegādāti tik ļoti nepieciešamie mūzikas instrumenti un sniegts finansiālais atbalsts dalībai starptautiskos konkursos un sacensībās.

Šogad ir arī Vislatvijas Lūgšanu brokastu 10 gadu jubileja, un to vadošais motīvs: “Celies un staro!” Tik ļoti uzrunājusi doma: “Redzi, es visu daru jaunu!”

Tieši tādēļ mēs, Lūgšanu brokastu organizatori, neesam nolaiduši rokas un mēģinām mūsu 5. Lūgšanu brokastis veidot pavisam citādas, uzrunājot jūs visus un katru atsevišķi attālināti.

Turpinot jau iepriekšējo gadu tradīciju, atbalstīsim mūsu novadu talantīgos bērnus un jauniešus:

Limbažu mūzikas un mākslas skolas 7. klases audzēknis Edvarts Vītoliņš spēlē vairākos orķestros un ir ieguvis 1. vietu Valsts pūšaminstrumentu spēles konkursā eifoniju grupā. Taču viņam nav sava eifonija un tas maksā EUR 1 629.

Otrs jaunietis, kuram šogad vēlamies palīdzēt ir 5. klases Salacgrīvas mūzikas skolas audzēknis Viestards Majors. Viestards muzicē divos pūtēju orķestros Salacgrīvā un ir guvis panākumus “Starptautiskajā trio festivālā” un “Amber Percussion” festivālā, savas dotības mājā attīsta uz kāda atdota veca tēta pārtaisīta ksilafona. Ģimene dzīvo laukos un muzicē ne tikai Viestards, bet arī viņa mamma, tētis un mūzikas skolas gaitas šobrīd uzsācis arī jaunākais brālis. Viestardam nepieciešamā ksilafona iegādes izmaksas aptuveni EUR 900.

Rekvizīti ziedojuma talantīgo jauniešu atbalstam veikšanai:

Nodibinājums “Limbažu fonds”,
reģistrācijas Nr.40008148275,
A/S “SEB banka”, konta Nr.LV94UNLA0050019626721

Ziedot iespējams arī Limbažu fonda tīmekļvietnē www.limbazufonds.lv, izmantojot ziedojuma pogu paysera.

Teksts: Spīdola Lielmane