Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2020/72 “Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” izdošana”

Publicēts: 23.12.2020.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 29. decembrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv