Alojas administrācija

Īstenots NVO projekts “Čakla bij’ man māsiņa…”

Ar Alojas novada domes finansiālu atbalstu Staiceles jauniešu biedrība “Pivālind”  vairāku mēnešu garumā aicināja visus interesentus iesaistīties Staiceles kultūras mantojuma, unikālo tradīciju saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm. Aktivitātes notika NVO projekta “Čakla bij’ man māsiņa…” ietvaros.

Jūnijā, jūlijā un augustā notika projekta dalībnieku tikšanās – Radošās darbnīcas, kurās jaunieši iepazina stelles un mācījās ar tām darboties, savukārt septembra mēneša Radošajā darbnīcā devāmies dabā – uz mežu un pļavu, vācām dabas materiālus, no kuriem audām uz stellēm dekorus un pirts paklājus no dabas materiāliem. Darbnīcās izgatavotie darbi bija apskatāmi izstādē Staicelē, vasaras izstāžu zālē “Mākslinieku šķūnis” (tā notika 12.09. 2020 – 12.11.2020), daļa no darbiem tika izvietoti izstādē Vijciema Tautas namā “Šalc zaļais mežs” ( tā notika 28.11.2020 – 28.12.2020), devāmies arī pieredzes apmaiņas braucienā pie rokdarbniekiem.

Prieks par tiem Staiceles jauniešiem, kas iesaistījās visās aktivitātēs, daļa no viņiem noteikti turpinās mūsu iesākto darbu un tradīcijas.

Lai gan nedaudz plānotās projekta aktivitātes mainīja Latvijā noteiktie pulcēšanās ierobežojumi (sakarā ar slimības COVID 19 izplatību), esam gandarīti par doto iespēju nodrošināt vietējiem iedzīvotājiem un mazpilsētas viesiem kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras procesu norisi un to pieejamību tuvāk dzīves vietai.

Sagatavoja: Projekta vadītāja Inese Timermane