Aloja

Tiešsaistes seminārs “Obligātās veselības pārbaudes (OVP) – kāpēc un kā?”

ESF projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana ” (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūts organizē semināru “Obligātās veselības pārbaudes (OVP) – kāpēc un kā?”

Semināra mērķis:  

Nodrošināt ar informāciju par darba aizsardzības svarīgākajām prasībām un būtiskākajām problēmām saistībā ar obligāto veselības pārbaužu veikšanu, kā iespējamiem risinājumiem un pieredzi dažādos uzņēmumos attiecībā uz darba aizsardzības pasākumu īstenošanu.

Mērķauditorija:

Darba devēji, darba ņēmēji, darba aizsardzības speciālisti, izglītības iestāžu audzēkņi, personāla speciālisti u.c. interesenti.

Programmā ietvertās tēmas:

  • Būtiskākās darba aizsardzības prasības un problēmas Latvijā, informācija par darba aizsardzības aktualitātēm Latvijā.
  • Obligāto veselības pārbaužu normatīvais regulējums.
  • Pieejamie darba aizsardzības informatīvie materiāli.
  • Praktiski piemēri, kas tiek īstenoti Latvijas uzņēmumos.

Semināra programma – pielikumā.

Semināra norises laiks un vieta:

2021.gada 15.janvāris, plkst. 09:00-13:00 PIETEIKŠANĀS: https://rsu.zoom.us/meeting/register/tJAufu6ppjwiGd22w0JVBBbbNsLJddzWRIvs

2021.gada 20. janvāris, plkst. 9.00 – 13.00 PIETEIKŠANĀS: https://rsu.zoom.us/meeting/register/tJwsc-Gurz8rEtQzx86SazYqLmQ6aldTLgeo

  • Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (veiksmīgam grupu darbam nepieciešams pieslēgties, izmantojot datoru un mikrofonu)

Informācijai:

 Tālrunis: 28704091; e–pasts: kristiana.venzega@gmail.com

  • Lūgums semināru skatīties, klausīties, izmantojot datoru
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots (vidēji 20 dalībnieki), tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (5 izglītības stundas) pēc veiksmīga testa nokārtošanas (no 10 testa jautājumiem jābūt pareizām 7 atbildēm) un dalības semināra vairāk kā 70% no semināra laika.

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināti semināra materiāli tiešsaistē.