Alojas administrācija

Veselības projekta aktualitātes

Diemžēl ārkārtas situācija valstī ir ieviesusi savas korekcijas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/028 pasākumu īstenošanā. Līdz ar to daudz dažādu jauku pasākumu, kas uzlabotu novada iedzīvotāju veselības veicināšanu un slimību profilaksi, nenotiek.

Uz raksta sagatavošanas brīdi – 04.01.2020, organizējot pasākumus valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā periodā no 21.12.2020. līdz 07.02.2021. specifiskā atbalsta mērķa SAM 9.2.4. ietvaros, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus atbilstoši 06.11.2020. Ministru kabineta rīkojumam Nr.655 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

  • Fizisko aktivitāšu nodarbības telpās ir aizliegtas. Fizisko aktivitāšu nodarbības var notikt ārpus telpām ar dalībnieku skaitu līdz 10 (neieskaitot nodarbību vadītāju), ievērojot 2 metru distanci, nelietojot ģērbtuves un uzsākot nodarbības ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidzot ne vēlāk kā plkst. 20.00, vai arī nodarbības drīkst rīkot attālināti tiešsaistes režīmā, nodarbību vadītājam nodrošinot atgriezenisko saiti ar nodarbību dalībniekiem.
  • Lekcijas, semināri, apmācības, tajā skaitā meistarklases, bērniem un pieaugušajiem ir atļautas tikai attālināti, pasākuma vadītājam nodrošinot atgriezenisko saiti ar dalībniekiem.
  • Nometņu organizēšana ir aizliegta.

Tā kā fizisko aktivitāšu nodarbības drīkst rīkot attālināti tiešsaistes režīmā, kopā ar treneri Alisi Putraimu esam atraduši iespējamo turpinājumu vingrošanas nodarbībām pieaugušajiem. Pašreiz tiek apzinātas tehniskās iespējas, apzināti potenciālie vingrotāji. Interesentiem lūgums sekot informācijai Alojas novada mājas lapā vai Facebook vietnē.

Tāpat projekta ietvaros tiks iegādāts inventārs – 20 pāri slēpju komplektu. Slēpes tiks nodotas Staiceles pamatskolas pārziņā, un novada iedzīvotāji varēs tās izmantot gan individuāli, gan ģimenes lokā, apslēpojot savu novadu. Un gan jau Covid-19 beigsies, sniegs būs, līdz ar to arī kopīgos pārgājienos varēsim baudīt skaisto Alojas novada dabu Ziemā.

Informāciju sagatavoja: Jana Mošura
Attēliem ir ilustratīva nozīme