Aloja

Šogad uzņēmējiem vairākas būtiskas izmaiņas nodokļu jomā

2020. gada nogalē Saeima pieņēma vairākas izmaiņas dažādos nodokļu normatīvajos aktos, kas stāsies spēkā šogad. Tās ir saistošas arī uzņēmējiem un viņu darbiniekiem. Te neliels atgādinājums par svarīgākajām, bet ar visām izmaiņām var iepazīties Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļvietnes sadaļā Nodokļi 2021.

Jau 1. janvārī sācis darboties vienotais nodokļu konts. Tas nozīmē, ka līdzšinējo vairāk nekā 40 nodokļu kontu vietā visi VID administrētie nodokļi būs jāmaksā vienā kontā. Visiem VID administrēto regulāro iekšzemes nodokļu maksājumiem ir viens gala termiņš – 23. datums – un ir mainīti vairāku nodokļu deklarāciju iesniegšanas termiņi.

Izmaiņas nodokļu jomā skar darba devējus, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājus (gan uzņēmumu īpašniekus, gan darbiniekus), akcīzes nodokļa maksātājus un  autoratlīdzības izmaksātājus. Tāpat uzņēmumiem jārēķinās, ka no 2021. gada mainījušās transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes.

Darba devējiem un darbiniekiem

No 2021. gada mainās algas nodokļu, proti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes. Mainās arī minimālās darba algas apmērs – tā būs 500 eiro, bet neapliekamo minimumu piemēros nodokļu maksātājiem, kuru gada ienākumi nepārsniegs 21 600 eiro jeb 1800 eiro mēnesī.

Savukārt ar 2021. gada 1. jūliju tiks ieviestas minimālās obligātās iemaksas. Valsts sociālās  apdrošināšanas aģentūra aprēķinās minimālās obligātās iemaksas, kas papildus jāveic darba devējam, un paziņos par šīm iemaksām Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Tas nozīmē, ka darba devējam būs jāveic obligātās iemaksas par saviem darbiniekiem no starpības starp triju Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru un deklarēto darbinieka darba algu (obligāto iemaksu objektu).

Mikrouzņēmumu īpašniekiem

Mainījušās mikrouzņēmuma nodokļa likmes, kārtība, kādā tiek maksāti nodokļi no darbinieku algām mikrouzņēmumā, mikrouzņēmuma nodokļa maksājumu deklarēšanas un veikšanas kārtībā. Tāpat paredzēti vairāki ierobežojumi. Svarīgi, ka izmaiņas attiecībā uz mikrouzņēmuma darbiniekiem daļēji stājās spēkā gan no 1. janvāra, gan 1. jūlija.

Lai uzņēmēji varētu pieņemt izsvērtu lēmumu par turpmāko darbību, atteikties no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa ar 2021. gadu varēs līdz 15. janvārim.

Autoratlīdzības izmaksātājiem

Tiem autoratlīdzības izmaksātājiem, kuri nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim mainīsies tas, kā jāaprēķina un jāizmaksā autoratlīdzība, jo būs spēkā jauna IIN un VSAOI ieturēšanas un maksāšanas kārtība. Autoratlīdzības izmaksātājam, kas ir kolektīvā pārvaldījuma organizācija, nodokļu ieturēšanas kārtība nemainās.

Akcīzes nodokļa maksātājiem

No 1. janvāra paaugstinātas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, bet cigaretēm akcīzes nodokļa likme paaugstināsies 1. martā.

No 1. jūlija ar akcīzes nodokļa markām būs jāmarķē elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti, kā arī karsējamā tabaka.

* * *

Lai skaidrotu, kā tieši šīs izmaiņas ietekmēs uzņēmējus un dažādas iedzīvotāju grupas, VID gada sākumā rīkos vairākus tiešsaistes seminārus par izmaiņām nodokļu normatīvajos aktos 2021. gadā. Aktuālā informācija par tiem – tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā Notikumu kalendārs.

VID Sabiedrisko attiecību daļa