Aloja

Labklājības ministrija rīko sociālās uzņēmējdarbības biznesa ideju konkursu

No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim Labklājības ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām. Piemēram, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt Attīstības finanšu institūcijas Altum finanšu atbalsta (granta) saņemšanu apmērā no pieciem līdz 50 tūkstošiem eiro. Granta saņemšanai 10% no kopējā finansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas iegūs sociālā uzņēmuma statusu un īstenos Altum atbalstīto biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna īstenošanai un rezultātu sasniegšanai − līdz 2022. gada 30. septembrim.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 31. janvāra plkst. 23.59, aizpildot un nosūtot Labklājības ministrijas mājaslapā ievietoto pieteikuma veidlapu – https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss. Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: registracija.su@lm.gov.lv  vai caur portālu www.latvija.lv. Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var uzdot, zvanot pa tālruni 64331834 vai rakstot uz e-pasta adresi registracija.su@lm.gov.lv.

Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pretendentu vērtēšanas kritēriji, kā arī sociālo uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti ir atrodami Labklājības ministrijas mājaslapā,  Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” sadaļā, atverot apakšsadaļas “Normatīvie akti” un “Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju ideju konkurss”. https://www.lm.gov.lv/lv/socialas-uznemejdarbibas-uzsaceju-biznesa-ideju-konkurss

Sagatavoties konkursam var palīdzēt VEBINĀRU CIKLS: SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS SKOLA 2020, kas ir pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali

Konkurss tiek finansēts ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” Nr. 9.1.1.3/15/I/001 ietvaros.

Avots: Labklājības ministrijas tīmekļvietne