Aloja

ES mājas organizē projektu rakstīšanas vebināru ciklu iesācējiem

Pirmdienās – 18. un 25. janvārī, kā arī 1. februārī no plkst. 16.00 līdz 18.00 Laumas Celmas vadībā notiks Eiropas Savienības mājas vebināri iesācējiem par projektu rakstīšanu un finansējuma piesaisti. 

Veiksmīgu projektu pamatā ir kvalitatīvi un pamatoti pieteikumi. Vebināri būs īpaši noderīgi nevalstisko un citu organizāciju pārstāvjiem bez priekšzināšanām un iepriekšējas pieredzes projektu rakstīšanā un ES fondu finansējuma piesaistīšanā. 

Projektu izstrādes, organizēšanas un vadības praktiķe, biedrības “Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja Lauma Celma vadīs trīs vebinārus:

 • 18. janvārī
  Projekta ideja un mērķis, pieteikuma saturiskā izstrāde
  Pieteikšanās
   
 • 25. janvārī
  Budžeta izstrāde un finanšu vadība, dažādu dokumentu izstrāde un lietvedība
  Pieteikšanās
   
 • 1. februārī
  Personālvadība, finanšu piesaistes iespējas un principi, aktuālie projektu konkursi
  Pieteikšanās

Lauma Celma dalīsies pieredzē, kādas ir biežāk novērotās nepilnības projektu pieteikumu aizpildīšanā un problēmas projektu īstenošanas laikā, kā arī piedāvās iespēju dalībniekiem iegūt pamatzināšanas par projekta vadību no mērķa definēšanas līdz finanšu piesaistei.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas.

Vietu skaits vebināros ir ierobežots. Uz katru nodarbību pieteikšanās notiek atsevišķi. Interesenti var piedalīties visās, vienā vai pāris nodarbībās. 

Eiropas Savienība piešķir finansējumu dažādiem projektiem un programmām, kas nodrošina finansiālu atbalstu lauksaimniekiem, studentiem, zinātniekiem, NVO, uzņēmumiem, pilsētām, reģioniem un daudziem citiem, piemēram, šādās jomās: reģionu un pilsētu attīstība, nodarbinātība, sociālā integrācija, lauksaimniecība un lauku attīstība, jūrlietu un zivsaimniecības politika, pētniecība un inovācija, humānā palīdzība. 
Pārskats par ES finansējuma programmām
Finanšu ministrijas ES fondu informācijas resurss