Alojas administrācija

Iespējama bezmaksas slēpošanas inventāra noma

Lai paplašinātu novada iedzīvotāju aktivitātes svaigā gaisā, Alojas novada dome, sadarbojoties ar Alojas Ausekļa vidusskolu, piedāvā bezmaksas slēpošanas inventāra nomu.

Šobrīd Alojas Ausekļa vidusskola pieejams šāds slēpšanas inventārs:

  • Slēpošanas zābaki (izmērs no 36 līdz 45);
  • 30 slēpošanas komplekti (komplektā: slēpes un slēpošanas nūjas)

Lai pieteiktos inventāra nomai, nepieciešams veikt rezervāciju, zvanot 26367814. Nomātājs, saņemot inventāru, aizpildīs veidlapu, tā apliecinot materiālo atbildību par slēpošanas komplektiem.

Rezervācijas laiks no plkst. 9.00 līdz 17.00 (arī nedēļas nogalēs).

Slēpošanas inventārs tiks izsniegts pie Alojas sporta halles, Ausekļa ielā 1, Alojā. Saņemot rezervēto inventāru, nomātājs nevarēs doties iekštelpās.

Jāpiebilst, ka pēc inventāra lietošanas, tas jāatgriež atpakaļ tajā pašā dienā tā sākotnējā stāvoklī.

! Atgādinām, ka slēpot var tikai tad, ja sniega biezums ir virs 10 cm.

Inventārs pieejams pateicoties ESF projektam “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/028

Vēršam uzmanību, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām rūpēties par roku higiēnu un izmantot publiski pieejamos dezinfekcijas stendus, kā arī ievērot distanci un sanitāro protokolu.

Sagatavoja:

Regīna Grosa

Sabiedrisko attiecību speciāliste