Aloja

21. janvārī notiks Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde

Uzņēmēji laipni aicināti piedalīties Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdē, kas notiks 2021.gada 21.janvārī plkst. 15.00, lietotnē Cisco Webex Meetings.

Darba kārtība:

1. Izmaiņas nodokļu regulējumā no 2021.gada – VID ID NP Procesu organizācijas daļas galvenā nodokļu inspektore Svetlana Skripņika;

2.Apsardzes pakalpojumu piesaiste Alojas novadam – Andris Līvs, SIA “ELKOMS I”;

3.Jaunumi uzņēmējiem – Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre;

4.Aktualitātes Alojas novada domē – Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda;

5.Citi jautājumi:

  • Nākamās sēdes laiks un vieta.

Uzņēmēju padomes sēdi apmeklēt aicināti arī pārējie uzņēmēji, kas nav Uzņēmēju konsultatīvās padomes locekļi!

Kontaktpersona:Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre, tel.25749131, e – pasts sabine.sture@aloja.lv

  1. Uzņēmēju padomes locekļu priekšlikumi vai iebildumi pie jautājumiem būs konkrēti jānoformulē, lai var atspoguļot protokolā. Viedokļu atšķirību gadījumā būs jābalso;
  2. Sēdes laikā būs jānonāk pie konkrētiem lēmumiem, kas parādīs turpmākos darbības plānus.

Saite, lai pieslēgtos sapulcei: https://alojasnd1.webex.com/meet/valdis.barda