Alojas administrācija

Veselības projekta ietvaros iegādāts slēpošanas inventārs

Alojas novada dome šajā nedēļā ir saņēmusi 20 distanču slēpju komplektus no SIA “Aqua Pro” projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/028 ietvaros. Slēpošanas komplekti tiks nodoti Staiceles pamatskolas pārraudzībā.

Pateicoties inventāram un ziemīgajiem laika apstākļiem, ar nākamo nedēļu sāksies slēpošanas nodarbības trenera Jura Krastiņa vadībā. Nodarbību laikā interesenti no Alojas novada iegūs teorētiskās zināšanas distanču slēpošanas apguvē un praktiskā darbībā varēs pilnveidot savas prasmes Staiceles apkārtnē. Nodarbībām iepriekš būs noteikti jāpiesakās, jo dalībnieku skaits nedrīkstēs būt vairāk kā 10. Organizējot pasākumus valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, fizisko aktivitāšu nodarbības var notikt ārpus telpām ar dalībnieku skaitu līdz 10 (neieskaitot nodarbību vadītāju), ievērojot 2 metru distanci, nelietojot ģērbtuves un uzsākot nodarbības ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidzot ne vēlāk kā plkst. 20.00.

Aicinām sekot līdz publiskotajai informācijai Alojas novada tīmekļvietnē un Facebook lapā.

Informāciju sagatavoja: Jana Mošura

Foto: Regīna Grosa