Aloja

Labiekārtošanas darbi PII “Auseklītis” Puikulē ilgs līdz pavasara beigām

Alojas novada dome kopš 2020. gada rudens īsteno investīciju projektu “Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītības grupu darbu. Telpas tiks pārveidotas, lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību vidi, normatīviem atbilstošu rotaļu laukumu ar norobežotu teritoriju un videonovērošanu, vides pieejamību, ugunsdrošību, ievērojot Izglītības ministrijas, Veselības inspekcijas, u. c. mūsdienīgas mācību vides prasības.

Šobrīd būvdarbi rit ļoti strauji, taču ārkārtējā situācija valstī un pasaulē kopumā nedaudz ir iekavējusi materiālu piegādes un pieejamības iespējas, kā arī daļu no darbiem ietekmējuši meteoroloģiskie apstākļi. Līdz ar to būvdarbu līgums tiks pagarināts līdz pavasara beigām. 

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība SIA “Būvdizains”, būvuzraudzību objektā veic SIA “WARS+” un būvniecību SIA “REA būve”.

Sagatavoja:

A. Miškovska