Aloja

Aicinām piedalīties bezmaksas slēpošanas nodarbībās

Sākot ar rītdienu, 19. janvāri, novada iedzīvotājiem ir iespēja piedalīties bezmaksas slēpošanas nodarbībās, kas notiks Staicelē. Ņemot vērā valstī esošo ārkārtējo situāciju, grupu nodarbības drīkst notikt tikai ārā, svaigā gaisā, vienlaicīgi piedaloties ne vairāk kā 10 personām; uz nodarbībām nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.

Nodarbību grafiks:

  • 19.01., plkst. 14.00 un 16.00
  • 20.01., plkst. 14.00 un 16.00
  • 23.01., plkst. 11.00 un 16.00
  • 26.01., plkst. 14.00 un 16.00
  • 27.01., plkst. 14.00 un 16.00

Nodarbības vadīs treneris Juris Krastiņš.

Pieteikšanās: 29339927

! Iespējamas izmaiņas sakarā ar laika apstākļiem.

Bezmaksas nodarbības tiek organizētas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/028 ietvaros.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām rūpēties par roku higiēnu un izmantot publiski pieejamos dezinfekcijas stendus, kā arī ievērot distanci un sanitāro protokolu, apmeklējot publiskas vietas un pasākumus.

Sagatavoja: R. Grosa