Alojas administrācija

Alojas novada dome dalās pieredzē par energoefektīviem projektiem

Trešdien, 27. janvārī, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona seminārā “Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu projektu vērtēšana un finansēšana”. Semināra ietvaros priekšsēdētājs dalījās ar pašvaldības pieredzi zaļā iepirkuma īstenošanā Uzņēmējdarbības atbalsta centra “SALA” ēkas celtniecībai.

Seminārā piedalījās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Investīciju politikas departamenta pārstāvis, kurš iepazīstināja ar plānoto Eiropas Savienības fondu finansējumu pašvaldību ēku un infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanai.

Tāpat pieredzē dalījās SIA “Ekodoma” pārstāve Marika Rošā, kura sniedza atbildes un risinājumus par to, kā vērtēt energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu projektus pašvaldībā. Savukārt Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvis Jānis Ikaunieks informēja par rīkiem projektu rentabilitātes vērtēšanā un Zane Bilzēna, LVIF pārstāve, pārrunāja aktualitātes par viedajām finansēm gudrām ēkām.

Seminārs tika rīkots Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings)  ietvaros, kuru ievieš Vidzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no vairākām Baltijas jūras reģiona valstīm ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā.

Sagatavoja: R. Grosa