Aloja

Uzsākta siltumtrašu rekonstrukcija Alojā

Janvāra izskaņā uzsākta siltumtrašu rekonstrukcijas projekta “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un jauno posmu izbūve Alojā” realizācija. Projekta ietvaros tiks nomainītas visas esošās siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas, kā arī izbūvēti jauni siltumenerģijas pārvades tīklu pieslēgumi Jūras ielā 13, Rīgas ielā 10, Kluba ielas mājās 1, 3, 5, 7 un Rīgas ielā 2.

SIA “Alojas Novada Saimniekserviss” izpilddirektors Andis Matvejevs skaidro: “Esošās siltumtrases ir fiziski nolietojušās, tādēļ rodas siltumenerģijas zudumi – aptuveni 39 % no saražotās kopējās jaudas. Esošajās siltumtrasēs nereti rodas bojājumi, kas saistīti ar pārvades plīsumiem un siltumenerģijas piegādes pārrāvumiem. Paredzam, ka jaunajām trasēm zudumi faktiski nebūs. Pateicoties jaunai un modernai monitoringa sistēmai, būs iespējams efektīvāk apsekot māju siltumenerģijas patēriņu, un katlu māja ražos siltumenerģiju tikai tik, cik būs nepieciešams. Būtiski, ka jaunā sistēma kopumā būs ekonomiskāka.”

Darbus objektā veic: SIA “Sanart”, izpildes termiņš: 2021. gada decembris.

Projekta “Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija un jauno posmu izbūve Alojā” kopējās izmaksas: 752 000 (Valsts kases aizdevums ar termiņu uz 20 gadiem).

Informāciju sagatavoja:

Regīna Grosa

Foto: Andis Matvejevs