Aloja

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā

Zemkopība ministrijas Zivju fonda padome 2021. gada 14. janvāra sēdē lēma par līdzekļu piešķiršanu no 2021. gada Zivju fonda valsts budžeta dotācijas četru 2020. gadā rezervē atstāto zivju aizsardzības pasākuma projektu finansēšanai, tai skaitā finansējums 10 000,00 EUR apmērā tika piešķirts Alojas novada domes projekta iesniegumam „Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Alojas novadā, 3. kārta”.

Alojas novada pašvaldība zivju resursu aizsardzībai plāno iegādāties kvadriciklu ar pilnu aprīkojumu un piekabi, kuru nodos Staiceles pagasta pārvaldes rīcībā.

Cenu aptaujas rezultātā, piesakoties 2 pretendentiem, līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA “PRO R-MOTORS” ar piedāvāto cenu 8 590,08 EUR bez PVN. Ir noslēgts līgums, aprīkojums tiek gatavots piegādei.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2021. gada novembrim.

Finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 10 393, 99  EUR, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums 10 000 EUR.

Informāciju sagatavoja: attīstības nodaļas vadītāja Jana Mošura

Attēlam ir ilustratīva nozīme.