Aloja

Iznācis informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” februāra numurs

Iznācis jaunais Alojas novada domes informatīvā izdevuma “Alojas Novada Vēstis” numurs. Izdevums pieejams pašvaldības iestādēs, kā arī tirdzniecības vietās.

Februāra numurā lasiet:

  • Apstiprināts Alojas novada domes 2021. gada budžets;
  • Alojas novada domes lēmumi janvārī;
  • Par projektiem un attīstības jautājumiem novadā;
  • Dzimtsarakstu nodaļas statistika par 2020. gadu;
  • Par ielu un ceļu uzturēšanu ziemas periodā;
  • Par akcijas “Paldies no sirds” noslēgumu un akcijas dalībniekiem;
  • Par saistošajiem noteikumiem, to grozījumiem u.c.

Atgādinām, ka izdevums pieejams arī elektroniski, tas lasāms šeit