Aloja

Latvijas Pilsoniskā alianse aicina iesaistīties Covid-19 saistīto jautājumu apspriešanā

Otrdien, 9. februārī, Ministru kabinets apstiprināja Stratēģiju par nepieciešamo pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanai 2021. gadam. Tās ieviešanai ir izveidota vadības grupa, kuras sastāvā ir arī Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes pārstāvis. Stratēģija pieejama šeit.

Lai sekmētu informācijas apriti starp nevalstisko organizāciju pārstāvjiem dažādās darba grupās, konsultatīvajās padomēs un citās institūcijās, kurās tiek skatīti ar Covid-19 saistītie jautājumi, Latvijas Pilsoniskā alianse organizēs iknedēļas saziņu ar organizāciju pārstāvjiem, kuri vēlas aktīvi iesaistīties. Ja darbojaties kādā no šiem formātiem vai vēlaties kā citādi aktīvi iesaistīties NVO sektora reakcijā Covid-19, lūdzam pieteikties, rakstot uz alianse@nvo.lv līdz 18.februārim.

Avots: Latvijas Pilsoniskā alianses tīmekļvietne