Aloja

Informācija par ierobežojumiem uz grants ceļiem

Lai novērstu Alojas novada autoceļu stāvokļa pasliktināšanos sakarā ar nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, Alojas novada dome nolēmusi ierobežot transporta līdzekļu kustību uz pašvaldības autoceļiem.

Par satiksmes ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem

Alojas pagastā:

Slēgts autotransportam, kura kopējā faktiskā masa pārsniedz 7 tonnas (ar 25.02.2021.):

Ceptuve – Rozītes (27A02)

Slēgti autotransportam, kura kopējā faktiskā masa pārsniedz 7 tonnas (ar 01.03.2021).:

Ceļinieki – Andriņi – Lielgarandžas – Ungurpils (27A05)

Kaķīši – Lindes (27A06)

Desas – Vecjurķini (27A01)

Staiceles pagastā:

Slēgti autoceļi autotransportam, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 7 tonnas (ar 25.02.2021):

A, B un C grupas autoceļi. Autoceļu saraksts pieejams šeit

Slēgti autotransportam, kura kopējā faktiskā masa pārsniedz 3,5 tonnas :

Braslavas pagastā:

Braslava – Purvēni (44B08)

Urga – Kalniņi – Blauviņas (44B20)

Par satiksmes ierobežojumiem uz valsts autoceļiem

Braslavas pagastā:

Vilzēni – Rimeikas

Urga – Braslava

Vēršam uzmanību, ka šķīdoņa laikā netiek izsniegtas nekādas speciālas atļaujas kravu pārvadājumiem un visiem satiksmes dalībniekiem ir jāievēro satiksmes noteikumi, tajā skaitā arī transporta masu ierobežojošās zīmes.

Līdz ar laikapstākļu un ceļa seguma uzlabošanos ierobežojumi tiks atcelti.