Aloja

Pašvaldības policija atgādina: Suņu saimniekiem ir pienākums savākt aiz saviem mīluļiem

Iestājoties pavasarim un nokūstot sniegam, vietām atklājas ne sevišķi pievilcīgs skats – mētājas dažādi atkritumi, izsmēķi un arī dzīvnieku izkārnījumi.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3. punktam mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas dzīvnieka ekskrementus. 

Noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori un vietējās pašvaldības policija.

Pašvaldība policija aicina iedzīvotājus, dodoties pastaigās ar suni, līdzi paņemt vairākus nelielus maisiņus suņu ekskrementu savākšanai un izmest tos atkritumu urnās. Tikai tad, ja visi godprātīgi pildīsim savus pienākumus, varēsim uzturēt tīru un sakoptu vidi, kas priecēs arī mūs pašus.

Sagatavoja: Regīna Grosa