Aloja

Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā atbalstīts Puikules muižas pieteikums

Valsts Kultūrkapitāla fonda “Kultūras mantojums” projektu konkursā ir atbalstīts pieteikums “Puikules muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”.

Projekta mērķis ir noskaidrot Puikules muižas kungu mājā saglabājušās arhitektoniskās un kultūrvēsturiskās vērtības, lai turpmāk plānveidīgi izstrādātu Puikules muižas kungu mājas atjaunošanas, sakārtošanas  darbus, lai varētu mērķtiecīgi plānot un piesaistīt finansējumu.

Atbalsta summa 2 500,00 eiro. Izpēti veiks SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, projekta vadītāja Ziedīte Jirgensone.

Sagatavoja: Z. Jirgensone