Aloja

Staiceles Mūzikas un mākslas skola piedalās VKKF projektu konkursā

Staiceles Mūzikas un mākslas skola Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) izsludinātajā 1. kultūras projektu konkursā ir saņēmusi atbalstu no Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 1 570 EUR apmērā.

Projekta ietvaros tiks iegādātas 1 klarnete, 2 klasiskās ģitāras un 1 projektors.

Šobrīd skolai ir tikai viena klarnete, kura ir sliktas kvalitātes un stāvoklī.  Jauns instruments ir nepieciešams, lai audzēkņiem būtu prieks mācīties instrumenta spēli un palielinātu nākotnes iespēju kuplināt klarnetes klasi.

Savukārt ģitāras spēles apguve jauniešu vidū palikusi tik ļoti populāra, ka audzēkņu skaits katru gadu pieaug, un skola nespēj nodrošināt nepieciešamos mūzikas instrumentus. Katra jauna instrumenta iegāde ceļ audzēkņa pašapziņu, kas savukārt rosina uz aktīvāku darbu un straujāku izaugsmi.

Divu gadu laikā Staiceles Mūzikas un mākslas skola, pateicoties VKKF projektiem, ir modernizējuši datorklasi ar 5 jauniem datora komplektiem. “Mēs neapstājamies pie sasniegtā un šī gada mērķis bija iegūt atbalstu 1 jaunam projektoram, lai datorklase būtu pilnībā modernizēta un mācību procesa kvalitāte tiktu uzlabota. Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam, ka mūs sadzirdēja un atbalstīja!” stāsta Kristiāna, Staiceles MMS direktores vietniece izglītības jomā.

Teksts: Kristiāna Arnava