Aloja

Tiks uzsākti būvdarbi Vīķos

Alojas novada domē ir pieņemti lēmumi par nekustamā īpašuma “Vīķi” teritorijas labiekārtojuma, slimnīcas un saimniecības ēkas pārbūvi par dzīvokļu ēku un dienas aprūpes centru būvdarbiem un būvuzraudzību.

Iepirkumā par būvuzraudzību pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir SIA “WARSS +”, kura piedāvātā Līgumcena bez PVN ir 6996,00 EUR.

Atklātā konkursā par būvdarbiem pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir SIA “SANART”,  kura piedāvātā Līgumcena bez PVN ir 970995,42 EUR.

Par tehniskās dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību ir noslēgts līgums ar  SIA “Campaign”.

Pašreiz notiek līguma slēgšanas procedūras un drīzumā tiks uzsākti būvdarbi. Darbi notiks projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr.9.3.1.1/19/I/021 ietvaros. Projekta īstenošanas termiņš līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekta kopējie izdevumi: 1 384 544,60 EUR

Kopējie attiecināmie izdevumi: 1 362 970,90 EUR

Atbalsta summa: 61,62 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 839 921,38 EUR.

Informāciju sagatavoja: attīstības nodaļas vadītāja J. Mošura