Alojas administrācija

No 8. marta Alojas novada Bāriņtiesa, Pašvaldības Attīstības nodaļa; Izglītības, kultūras un sporta nodaļas pārceļas uz jaunām biroja telpām

Informējam, ka no 8. marta Alojas novada Bāriņtiesa, Alojas novada pašvaldības Attīstības nodaļa; Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja un jaunatnes lietu speciālists pārceļas uz jaunām biroja telpām.

Turpmāk norādītie speciālisti atradīsies Rīgas ielā 22, Alojā.