Aloja

Braslavas bibliotēkā pandēmijas laikā veic kosmētisko remontu

Braslavas bibliotēkā šopavasar tiek veikts kosmētiskais remonts – tiek krāsotas sienas, krāsnis un iekšējās durvis, kā arī vienas telpas grīdas segums.

Remontdarbiem nepieciešamie materiāli un krāsas tika iepirktas pērnā gada izskaņā. Darbu izmaksas tiek segtas no 2020. gada neizlietotajiem finanšu līdzekļiem, kas bija paredzēti pieredzes apmaiņas braucieniem un semināriem, kas pandēmijas dēļ nenotika vai tika pārcelti uz tiešsaistes nodarbībām.

Darbus bibliotēkā veic Braslavas pagasta pārvalde ar saviem spēkiem.

Sagatavoja: Astra Špūle