Aloja

Pašvaldības un pašvaldību iestāžu darbs no 16. marta

Pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatīšanas ierobežošanai” un MK rīkojuma Nr.163 “Grozījumi MK 06.11.2020. rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir pieņēmis vairākus būtisku lēmumus par drošības pasākumiem, lai mērķtiecīgi nostiprinātu Covid-19 saslimstības lejupejošo tendenci.

Ņemot vērā iepriekšminēto un balstoties uz Alojas novada domes izpilddirektora p. i. Aivara Krūmiņa rīkojumu par Alojas novada domes iestādēm, struktūrvienībām un Alojas novada domes Administrācijas nodaļai attālinātā darba noteikšanu.

No 2021. gada 16. marta pašvaldības un pašvaldību iestāžu darbs tiek organizēts sekojoši:

 • Alojas novada domes centrālās administrācijas, Staiceles pilsētas, Brīvzemnieku pagasta, Braslavas pagasta pārvalžu kases (līdz turpmākajam rīkojumam) apmeklētājiem ir slēgtas.
 • Klientu apkalpošana notiek attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību – e-pasti vai zvani.

Informējam, ka iesniegumus iedzīvotāji var iesniegt:

 • sūtot e-pastu, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • atstājot iesniegumu pastkastītē, kas atrodama domes ēkas pirmajā stāvā (pie centrālās ieejas);
 • izmantojot elektroniskos pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
 • sūtot elektronisko vēstuli domei, izmantojot tīmekļa vietni www.aloja.lv – sadaļa Pakalpojumi – Vēstule domei.
 • Alojas novada domes bibliotēkas grāmatas līdzņemšanai izsniedz pēc iepriekšējā pieraksta.
  • Alojas pilsētas bibliotēka tālr. 20299728; 64031345, e-pasts: biblioteka@aloja.lv
  • Alojas pilsētas bibliotēkas struktūrvienība “Bibliotēka “SALA”” tālr. 64030324, 28377765, e-pasts: ungurpils.biblioteka@aloja.lv
  • Braslavas bibliotēka tālr. 64030432, 28818790, e-pasts: braslavas.biblioteka@aloja.lv
  • Staiceles pilsētas bibliotēka tālr. 64035396, e-pasts: staiceles.biblioteka@aloja.lv
  • Puikules bibliotēka tālr. 64031001, e-pasts: puikules.biblioteka@aloja.lv
  • Vilzēnu bibliotēka tālr. 64031017, e-pasts: vilzenu.biblioteka@aloja.lv
 • Alojas novada domes Sociālais dienests ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā. Sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās pēc iepriekšēja pieraksta. Visi neskaidrie jautājumi risināmi ar telefona vai e-pasta starpniecību.

Sociālā dienesta darbinieku kontakti pieejami ŠEIT

 • Alojas novada domes Dzimtsarakstu nodaļa klientus apkalpo tikai pēc iepriekšēja pieraksta, lai nodrošinātu dzimšanas, miršanas u.c. neatliekamu iesniegumu reģistrāciju. Kontakti saziņai: Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja (Alojā): Inga Neimane, tālr. 29199014, e-pasts: dzimtsar.nod@aloja.lv. Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste (Staicelē): Ilga Šmite, tālr. 64023030, 26332687, e-pasts: dzimtsar.nod@aloja.lv
 • Alojas novada Bāriņtiesa ārkārtējās situācijas laikā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijās. Bāriņtiesa sniegs klātienes pakalpojumus tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās pēc iepriekšēja pieraksta. Visi neskaidrie jautājumi risināmi ar telefona vai e-pasta starpniecību. Kontakti saziņai: tālr. 26155329, e-pasts: barintiesa@aloja.lv
 • Alojas novada pašvaldības policija turpina darbu kā ierasts. Iedzīvotāju pieņemšana ārkārtējās situācijas laikā nenotiek. Kontakti saziņai:
  • Normunds Šults – atbildīgais par Alojas pilsētu un pagastu, Brīvzemnieku pagastu. Tālr. 25610097.  
  • Modris Lilenblats – atbildīgais par Staiceles pilsētu un pagastu, Braslavas pagastu. Tālr. 29169273. 
  • Pašvaldības policijas kārtībnieks tālr. 25682141

Alojas novada domes speciālistu un nodaļu vadītāju kontakti pieejami šeit

Alojas pilsētas un pagasta pārvalde: tālr. 25749109, e-pasts: zanda.aderniece@aloja.lv   

Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde: tālr. 64023030, 28652353, e-pasts: rihards.buda@aloja.lv  

Braslavas pagasta pārvalde: tālr. 26670718, e-pasts: dace.skepaste@aloja.lv

Brīvzemnieku pagasta pārvalde: tālr. 28684163, 64031002, e-pasts: brivzemnieki@aloja.lv

Tālrunis informācijai 64022925.

Aicinām iedzīvotājiem rūpēties par savu un līdzcilvēku veselību, būt saprotošiem un pacietīgiem.