Aloja

Attālinātās mācības Alojas Mūzikas un mākslas skolā

Ir beidzies mācību ceturksnis Alojas Mūzikas un mākslas skolā. Attālinātajā mācību procesā mūsu skolas visi audzēkņi iekļāvās no janvāra. Līdztekus patstāvīgajiem darbiem notika arī tiešsaistes nodarbības. Pamazām uzlabojās pedagogu un audzēkņu tehnoloģiju pielietošana un pieredze. Skolā iegādātas divas jaunas kameras solfedžo, mūzikas literatūras un klavierspēles nodarbību kvalitatīvākam mācību darbam, programmatūra animācijas nodarbībām.

Papildus slodzi attālinātais mācību process rada visām iesaistītajām pusēm, lielākas grūtības tas sagādāja jaunāko klašu audzēkņiem un bērniem, kuriem grūti sevi motivēt patstāvīgam darbam. Dažiem bērniem sekmes nav mainījušās, citiem tās ir pat uzlabojušās, ļoti nozīmīgs ir bijis vecāku atbalsts.

Vizuālās mākslas konkursā “Akvarelis. Jānim Brektem-100” mūsu skolu pārstāvēja četri audzēkņi. Megija Kreitūze par darbu “Alojas pilsētas bibliotēka” saņēma Atzinību (sk. V. Lazdāns).

Attālinātajam Starptautiskajam A. Grīnberga ģitārspēles konkursam “Kur tad tu nu biji” Mārupē video ierakstu dalībai konkursā gatavo 5.ģitāras klases audzēknis Jānis Nauris Čukurs (sk. Al. Jasjukevičs).

Programmu apguvi turpina un mācību priekšmetu nobeiguma darbu izstrādi veic mūsu skolas topošie absolventi- divi mākslas nodaļā un seši mūzikas nodaļā.

Novēlu visiem darbīgu un sekmīgu pēdējo mācību gada ceturksni! Liels paldies skolotājiem un vecākiem par sadarbību! Veselību un izturību mums visiem kopīgajā darbā!

Sagatavoja: Laila Ulmane, AMMS direktore