Aloja

Alojas novada pašvaldība organizē nekustamo īpašumu – apbūves zemes izsoles

Alojas novada dome 13. maijā organizē divas nekustamo īpašumu – apbūves zemes izsoles:

  • rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – apbūves zemi Dārza iela 1A, Alojā, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,1602 ha platībā, ar kadastra numuru 6607 001 0318. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1700,00 EUR. Nodrošinājums 170,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.
  • rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – apbūves zemi Ausekļa iela 2, Alojā, Alojas novads, kas sastāv no zemes 0,1854 ha platībā, ar kadastra numuru 6607 001 0172. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1900,00 EUR. Nodrošinājums 190,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 13. maija plkst. 13:30 Alojas novada domē. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas novada domes kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Alojas novada domē un pašvaldības tīmekļa vietnē www.aloja.lv, sadaļā Attīstība – Izsoles un konkursi.