Alojas administrācija

Alojas PII “Auseklītis” grupas “Mārītes” bērni svin svētkus

Mārīte pa roku lien – 

Augšup, augšup, augšup vien!

Piesit vieglām kājiņām – 

Žviks – uz savām mājiņām. 

Siltā pavasara saulīte silda mūs arvien vairāk katru dienu, tā vien gribas iet ārā un priecāties par dabas mošanos pavasarī. Grupas “Mārītes” bērni ar lielu prieku un nepacietību gaidīja 26. marta rītu, kad varēs ierasties īpaši sapucēti un svinēt savas grupiņas vārda dienu.

No rīta visi piedalījās skolotājas sagatavotajās jautrajās aktivitātēs un rotaļās, kā arī visi kopīgi klāja svētku galdu ar pašu sarūpētiem cienastiņiem un gardumiem, ar kuriem cienājās visas dienas garumā. Dienas beigās bija ballīte, kura “Mārīšu” bērniem bija visgaidītākā aktivitāte, kad varēja no sirds izdejoties un piedalīties balonu dejās.

Vārda dienas svinību noslēgumā bērni tika pie pārsteiguma balviņām. Mārīšu grupas bērnu acīs bija redzams liels prieks un gandarījums par svinībām un pozitīvi iegūtajām emocijām.

Sagatavoja: pirmsskolas izglītības skolotāja I. Elbrete