Alojas administrācija

Vēl līdz 30. aprīlim iespējama pieteikšanās NVO projektu konkursam

25. februārī tika izsludināts nevalstisko organizāciju projektu konkurss, projektu iesniegšana iespējama līdz šī mēneša izskaņai, 30. aprīlim. Aicinām Alojas novada organizāciju un biedrību vadītājus, dalībniekus nevilcināties un piedalīties projektu konkursā. Konkursā Alojas novada dome atbalstīs trīs pretendentus, katram piešķirot finansējumu līdz EUR 500.

Konkursa mērķi:

  • Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana;
  • Vides aizsardzība un labiekārtošana;
  • Veselīga dzīvesveida veicināšana;
  • Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā;
  • Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana;
  • Mūžizglītības nodrošināšana;
  • Alojas novada popularizēšana.

Projekta aktivitātēm jānotiek Alojas novada teritorijā un/ vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Alojas novada iedzīvotājiem

Pieteikumus projekta konkursam aicinām iesūtīt līdz 2021. gada 30. aprīlim (Alojas novada domē (Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads) personīgi vai sūtot pa pastu).

Papildus informācija pieejama konkursa nolikumā.

Konkursa nolikums

1. pielikums – Pieteikuma veidlapa

2. pielikums – Izmaksu tāme

3. pielikums – Atskaite

4. pielikums – Vērtēšanas kritēriji

Sagatavoja:

Regīna Grosa