Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2021/16 “Mācību materiālu piegāde Dizaina un tehnoloģijas programmai Staiceles pamatskolai”

Publicēts: 13.04.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 19. aprīlim plkst. 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv