Alojas administrācija

Cenu aptaujas 2021

Cenu aptauja Nr.CA/2021/49 “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 13.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/47 “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”.

Cenu aptauja Nr.CA/2021/47  “Iekšējo un ārējo ŪKT projektēšanu pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā, Limbažu novadā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 6.oktobrim plkst. 12:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/46 “Elektromērījumu veikšana Alojas Mūzikas un mākslas skolai – Jūras iela 38A, Jūras iela 39A, Alojā, Limbažu novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 28.septembrim plkst. 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/45 “Caurteku nomaiņa un remonts uz ceļa 37B12 Glāži -Melderīši, Staiceles pagasta, Limbažu novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 28.septembrim plkst. 10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: 1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064; 2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā,…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/44 “Gājēju tilta par Salacu remonta darbi Staicelē, Limbažu novadā”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 26. augustam plkst. 16:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti slēgtā aploksnē nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas administrācija, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13,…

Cenu aptauja Nr. ANSS 2-08/2021 „Kokskaidu granulu piegāde SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” siltumenerģijas ražošanai 2021./2022.gada apkures sezonā”

Publicēts: 12.08.2021. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas novada saimniekserviss” veic cenu aptauju „Kokskaidu granulu piegāde SIA „Alojas Novada Saimniekserviss” siltumenerģijas ražošanai 2021./2022.gada apkures sezonā”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 3. septembrim plkst. 10.00.

Cenu aptauja Nr. ANSS 1-01/2021 „Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2021./2022. gada apkures sezonai”

Publicēts: 12.08.2021. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alojas novada saimniekserviss” veic cenu aptauju „Kurināmās šķeldas iegāde Alojas pilsētas katlu mājai 2021./2022. gada apkures sezonai”. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 3. septembra plkst. 10.00.

Cenu aptauja Nr.CA/2021/42 “Caurtekas nomaiņa un bedrīšu piebēršana ar granti Braslavas pagasta ceļiem”

Publicēts: 22.07.2021. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 3. augustam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas administrācija, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/39 “Apliecinājuma kartes sagatavošana ēkas fasādei Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

Publicēts: 21.07.2021. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 29. jūlijam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas administrācija, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot…

Cenu aptauja Nr.CA/2021/41 “Vingrošanas nodarbību organizēšana un vadīšana pirmskolas vecuma bērniem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros”

Publicēts: 14.07.2021. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 30. jūlijam plkst 10.30. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas administrācija, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13,…

image_pdfimage_print