Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2021/17 “Staiceles pamatskolas grīdu remonts Sporta ielā 4, Staicelē, Alojas novadā”

Publicēts: 13.04.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 16. aprīlim plkst. 13:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv