Alojas administrācija

Noslēgumam tuvojas bērnudārza „Auseklītis” būvniecība Puikulē

Alojas novada dome kopš 2020. gada rudens īsteno investīciju projektu “Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”, kura realizācijai ir saņemts Valsts kases aizdevums.

Lielākie būvniecības darbi jaunajām bērnudārza „Auseklītis” grupiņām Puikulē jau tuvojas izskaņai. Patlaban tiek pabeigti labiekārtošanas darbi pie bērnudārza ēkas – bērnu nojumīšu izveide, teritorijas labiekārtošana un laukuma inventāra uzstādīšana. Iekštelpās sienu flīzēšana un krāsošana ir pabeigta, nākamnedēļ tiks veikta linoleja ieklāšana 2. stāvā, durvju uzstādīšana.  Jau pieslēgti visi nepieciešamie inženiertīkli – ūdens, elektrība, apkure un ventilācija. Pie labvēlīgiem laika apstākļiem vistuvākajā laikā varētu sākties darbs pie fasādes atjaunošanas.

PII “Auseklītis” vadītāja Sarmīte Freimane: “Liels prieks, ka izdevās realizēt solījumu par estētisku, ērtu, bērniem drošu pirmsskolas grupu izveidi Puikulē. Šogad durvis vērs divas grupas “Kaķēni”, bērniem no 1,5 gadiem līdz 3 gadiem un “Sienāzīši”, bērniem no 4 līdz 6 gadiem. Katrā grupā ir paredzētas 16 vietas. Puikules grupiņās kopā ar bērniem darbosies 3 pedagogi, 2 pedagogu palīgi. “Auseklītis” kolektīvs var lepoties, ka tagad iestāde būs bagāta ar 11 pirmsskolas grupām. Puikules pirmsskolas grupiņas bērniem būs pieejams logopēds, ar bērniem strādās mūzikas pedagogs un sociālais pedagogs. Būs pieejama medicīnas māsa. Ēdināšana tiks pievesta no Alojas bērnudārza. Prieks, ka brīvā laika pavadīšanai būs iekārtots drošs un krāsains rotaļu laukums. Sportošanas un dziedāšanas nodarbības tiks nodrošinātas ēkas aktu zālē. Akcentu gan liksim uz sportošanu svaigā gaisā, jo iestādes apkārtne tam ir labi piemērota. Tāpat iestādē tiks iekārtota mācību telpa, kas būs aprīkota ar interaktīvo tāfeli, lai bērni varētu izglītības procesā izmantot modernākās metodes. Telpas būs plašas, gaišas un iekārtotas ar krāsainām, bērniem piemērotām mēbelēm un rotaļlietām.”

Projektēšanas darbus un autoruzraudzību objektā  veic  SIA “Būvdizains”, būvuzraudzību – SIA “WARS+”,  būvniecību – SIA “REA būve”. Būvdarbus plānots pabeigt 31. maijā.

Par bērnudārza mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu par summu 11737,84 eiro, Alojas novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA “Kore AG”.

Sagatavoja:
Jana Mošura
Attīstības nodaļas vadītāja

Foto: J. Mošura