Alojas administrācija

Vīķu muiža pārmaiņu priekšā

Vīķu muiža un saimniecības ēka piedzīvo pamatīgus demontāžas darbus. Jau tagad redzams, ka vecās muižas ēkas slēpj daudz izaicinājumu visām iesaistītajam pusēm. Ēku ļoti dažādais tehniskais stāvoklis, un pastāvošie normatīvi ne vienmēr ir labvēlīgi senām ēkām. Šajā gadījumā tas attiecas nevis uz arhitektūru, bet uz būvkonstrukcijām, jo daļa ēkas ir avārijas stāvoklī, bet daļa — apmierinošā. Būvniekiem, protams, ar to būs jāpacīnās. Tāpat pašā projektā ir pieļautas neprecizitātes, kuras nāksies operatīvi novērst. Darba būs daudz un pamatīgi, bet rezultāts būs skaists.

29. martā notika virtuāla konsultācija par vides pieejamības jautājumiem ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem. Izskatot tehnisko projektu no vides pieejamības skatu punkta, eksperti to ieteica kā labās prakses paraugu citiem.

Darbi notiek projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr.9.3.1.1/19/I/021 ietvaros. Projekta īstenošanas termiņš līdz 2021. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja: attīstības nodaļas vadītāja J. Mošura
Iritas Grāveres foto