Aloja

Aicinām izvirzīt pretendentus nominācijai “Alojas novada tēla popularizētājs”

Alojas novada Uzņēmēju diena 2021 norisināsies 29.maijā. Tās ietvaros notiks tradicionālais konkurss Alojas novada uzņēmēju gada balva. Konkursa ietvaros tiks apbalvoti Alojas novada Uzņēmēji 10 nominācijās. Deviņām nominācijām pretendentus izvirza Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome, bet nominācijai “Alojas novada tēla popularizētājs” pretendentus izvirza iedzīvotāji.
Aicinām jūs, izteikt savu viedokli un izvirzīt savus pretendentus no 19. līdz 25.aprīlim aizpildot pieteikuma veidlapu. Kā arī savus pretendentus var izvirzīt zvanot pa tel. 2549131 vai tel. 25716927. Viena iedzīvotāja balss konkrētajam uzņēmumam piešķirs vienu punktu. Nomināciju pretendentus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija, kura noteikta “Alojas novada Uzņēmēju diena” nolikuma 11.2. punktā. Viena iedzīvotāja balss konkrētajam uzņēmumam piešķirs vienu punktu.

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA

Paldies par atvēlēto laiku!