Aloja

No 26. aprīļa noteikts meža ugunsnedrošais laikposms

Visā valsts teritorijā no 2021. gada 26. aprīļa tiek noteikts ugunsnedrošais laikposms, paredzot virkni drošības nosacījumu, kas šajā laikā jāievēro gan meža īpašniekiem, gan jebkuram meža apmeklētājam.

Šajā laika periodā iedzīvotājiem un meža īpašniekiem ir jānodrošina ugunsdrošības prasības meža zemēs. Uzturoties mežos un purvos, aizliegts:

  • kurināt ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās;
  • nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem;
  • ekspluatēt uz meža ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus bez vai ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
  • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienestu veikt jebkura veida dedzināšanu.

Līdz ar meža ugunsnedrošā laikposma iestāšanos, Valsts meža dienests organizē dežūras uguns novērošanas torņos. No šiem torņiem tiek novērots mežs, un, ja virs koku galotnēm var redzēt dūmus, iespējams noteikt, kurā vietā deg mežs. Tāpēc svarīgi, lai bez saskaņošanas ar Ziemeļaustrumu virsmežniecību, netiktu veikti nekādi dedzināšanas darbi, kas rada lielus dūmus, lai netiktu maldināti uguns novērošanas torņu dežuranti un lai neizsludinātu viltus trauksmi.

Meža īpašniekiem (valdītājiem) jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, kas ugunsgrēka gadījumā liegtu ugunsdzēsības tehnikai brīvi pārvietoties. Meža īpašnieku pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas, lai novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos.

Ja ir ievērota meža degšana vai aizdomīgi meža ugunsgrēka dūmi, zvaniet Ziemeļaustrumu virsmežniecības operatīvajam dežurantam, mobilais tālrunis 28314010 vai   vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 ! Jo ātrāk notikuma vietā ieradīsies ugunsdzēsēji un uzsāks dzēšanu, jo ātrāk tas tiks likvidēts un degšanas nodarītais postījums būs mazāks. Esiet uzmanīgi ar uguni!

Sagatavoja:
Valsts meža dienests
Ziemeļaustrumu virsmežniecība