Aloja

Alojas novadā maijā organizēs nūjošanas pārgājienus un velopārgājienus

Alojas novadā veselības projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028, ietvaros tiek organizētas sporta aktivitātes maija mēnesī.

Epidermioloģiskās situācijas dēļ vietu skaits ierobežots, pieteikšanās obligāta. Tālrunis: 26132477, 28684163

Nūjošanas apmācības, iesildīšanās ar instruktoru, sportisks pārgājiens. Nūjošanas inventārs tiks nodrošināts.

N.P.K.DatumsVietaPiezīmes/Maršruts
1.03.05.2021.plkst.15.00PuikulePuikules muiža- Ķikuti – Sabiedriskais centrs
2.06.05.2021.plkst.17.00Puikules stacijaPuikules Tautas nams-Puikules stacija- Sabiedriskais centrs
3.10.05.2021.plkst.16.00PuikuleSabiedriskais centrs- Puikules stacija- Ozoli
4.13.05.2021.Plkst. 17.00OzolmuižaOzolmuiža- Dikļi-Ozolmuiža
5.17.05.2021.Plkst 17.00PuikulePuikule- Purezers- Puikules tautas nams

Velo aktivitātes Alojas novadā – Drošas braukšanas instruktāža. Ķiveres nodrošinātas

N.P.K.DatumsVietaPiezīmes/Maršruts
1.18.05.2021.Plkst.15.00PuikulePuikules muiža- Puikules stacija- Sabiedriskais centrs
2.20.05.2021.Plkst.17.00Brīvzemnieku pagastsPuikules Tautas nams- Ozolu stacija- Puikules muiža
3.24.05.2021.Plkst.18.00OzolmuižaJāņupītes – Ozolmuiža
4.27.05.2021.Plkst.15.00BuivaOzolmuiža- Buiva
5.28.05.2021Plkst.16.00Puikules stacijaPuikules stacija- Ķikuti
6.31.05.2021.Plkst.18.00Brīvzemnieku pagastsPuikules muiža- Aloja- Puikules muiža