Alojas administrācija

Noslēgušās Biznesa laboratorijas apmācības

29. aprīlī, Webex platformā, norisinājās Biznesa izmēģinājumu laboratorijas noslēguma pasākums. Tas ir projekts, kas trīs mēnešu garumā notika sadarbībā ar Vidzemes augstskolu, Vidzemes augstskolas zināšanu un tehnoloģiju centru, Mazsalacas novada pašvaldību un Balvu profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu. Uzņēmējdarbības ideju attīstīšanas projektā iesaistījās 54 dalībnieki, no tiem 10 Alojas novada iedzīvotāji.

Biznesa izmēģinājumu laboratorijas laikā notika apmācības par piecām dažādām tēmām: “Ievads uzņēmējdarbībā”, “No idejas līdz biznesam!”, “Izkāpj no rāmjiem!”, “Digitālais mārketings” (Facebook, Google Add), “Finanses”. Tika organizēta arī tikšanās ar uzņēmējiem, kuri dalījās ar savu iegūto pieredzi uzsākot un attīstot savu uzņēmējdarbību.

Noslēguma pasākumā dalībnieki prezentēja produktu, kurš šķiet interesants, inovatīvs, radošs un iepriekš neredzēts, kā arī grupās izstrādāja biznesa modeli, iztēlojoties, ka ir iegūts pašvaldības finansējums biznesa uzsākšanai.

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā apmācības notika tiešsaistē, arī noslēguma pasākumā dalībniekiem nebija iespēja tikties klātienē. Apmācību noslēgumā organizatori atzina, ka šī bija jauna pieredze, bet ne mazāk vērtīga un cer sadarboties arī turpmāk organizējot šādus vai līdzīgus pasākumus.

Pasākuma noslēgumā organizatori pateicības visiem, kuri iesaistījās projektā, kā arī mudināja dalībniekus attīstīt savu biznesa ideju.

Sagatavoja Zane Lapšāne-Celma, Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA projektu koordinatore