Aloja

20. maijā seminārs par sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējām Vidzemes pašvaldībās

Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs aicina Vidzemes pašvaldību un organizāciju pārstāvjus un interesentus, kas vēlas veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Vidzemē, piedalīties seminārā “Sociālā uzņēmējdarbība Vidzemē”, kas notiks 20. maijā plkst. 13.00–15.00 ZOOM platformā.

Pasākumā pieredzē dalīsies:

  • Siguldas novada pašvaldība
  • Ogres novada pašvaldība
  • Sociālais uzņēmums SWIMBE
  • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija

Pasākuma laikā diskutēsim arī par nākotnes sadarbības iespējām sociālās uzņēmējdarbības attīstības jomā.

PIETEIKTIES dalībai var šajā saitē līdz 19. maija plkst. 13.00:

DARBA KĀRTĪBA

Seminārs tiek rīkots ar projekta “Sociālās ekosistēmas vadīta attīstība” (SELF) un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas atbalstu.

Plašāk par SELF projektu lasiet Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā.

Informāciju sagatavojusi:

Laima Engere-Levina

Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja

laima.engere@vidzeme.lv

Visu atbildību par šī materiāla saturu uzņemas tā autori. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas un/vai EASME vai jebkuru citu Eiropas Savienības institūciju viedokli. Ne Eiropas Komisija, ne EASME neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.