Alojas administrācija

Atgādinājums politiskajām partijām – par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu uz informācijas stendiem

Priekšvēlēšanu aģitācijas periods ilgst līdz vēlēšanu dienai – 5. jūnijam. Atgādinām, ka šajā periodā politiskajām partijām, kuras vēlas izvietot aģitācijas materiālus uz Alojas novada pašvaldības informācijas stendiem, ir jāievēro sekojoša kārtība:

  • Politiskajai partijai jāiesniedz iesniegums Alojas novada domei ar lūgumu atļaut izvietot drukāto aģitācijas materiālu Alojas novada teritorijā.
    Iesniegumā norādot: stendu, kur plānots izlikt drukāto materiālu; drukātā materiāla veidu un formātu.
  • Pēc atļaujas saņemšanas jāveic maksājums, atbilstoši materiāla formātam u.c. Izcenojums redzams Saistošajos noteikumos “Par alojas novada pašvaldības nodevām”.
  • Pēc maksājuma veikšanas, Alojas novada dome uz plakāta uzliek zīmogu – “Apmaksāts Alojas novada domē”. TIKAI pēc šī zīmoga saņemšanas, atļauts izlikt drukātos plakātus uz domes informatīvajiem stendiem.

Vienlaikus atgādinām par Alojas novada domē 2010. gada 17. martā ir apstiprināti Saistošie noteikumi “Par Alojas novada pašvaldības nodevām”, kas regulē un informē par reklāmas, afišas un/ vai sludinājumu izvietošanu publiskās vietās. Saistošie noteikumi pieejami – www.aloja.lv, sadaļā Pašvaldība – Dokumenti – Saistošie noteikumi – Pašvaldības nodevas, nodokļi un nomas maksas.

Vēršam uzmanību, ka uzraudzību šo noteikumu ievērošanā veic Alojas novada pašvaldības policija, kas ir tiesīga noņemt tos reklāmas materiālus, kas neatbilst augstāk minētajām prasībām.

Sagatavoja:
Regīna Grosa