Aloja

1. jūnijā atzīmēs Alojas PII “Auseklītis” Puikules struktūrvienības nodošanu ekspluatācijā

Kopš 2020. gada rudens Alojas novada dome īstenojusi investīciju projektu “Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”. Kā plānots, būvdarbi objektā tiks pabeigti līdz maija beigām, tādēļ Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā, Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” struktūrvienībā Puikulē, tiek organizēta Atvērto durvju diena.

Epidemioloģiskās situācijas dēļ pieteikšanās ir obligāta. Telpu apskate notiks rindas kārtībā, iepriekš reģistrējoties – 29164376.

Apmeklējot Atvērto durvju dienu Puikulē, aicinām ievērot sekojošas lietas:

  • Ieeja pirmsskolas izglītības iestādē atļauta TIKAI vienai mājsaimniecībai ar sejas aizsargmaskām un darbinieka pavadījumā;
  • Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju novadā, pirmsskolā izvietotās rotaļlietas paredzētas tikai apskatei;
  • Aicinām ievērot divu metru distanci;
  • Atbilstoši prasībām, interesenta apmeklējums nevar būt ilgāks 10-15 minūtēm.

Vienlaikus atgādinām, ka bērnu vecāki var pieteikt bērnus pirmsskolas grupiņās Puikulē. Iesniegumus iespējams saņemt Puikules pagasta pārvaldē, iepriekš piesakot vīzīti pa tālruni 29164376 vai elektroniski e-pasts: auseklitis@aloja.lv.

Neskaidrību/ jautājumu gadījumā zvanīt: Alojas PII “Auseklītis” vadītājai Sarmītei Freimanei 26393033.

Teksts: Regīna Grosa