Aloja

Sveikti fotokonkursa “Mans Alojas novads 2021” dalībnieki

Saulainā 28. maija vakarā, Alojā, tika sveikti fotokonkursa “Mans Alojas novads 2021” konkursanti. Šogad konkursā dalību ņēma 24 konkursanti no mūsu un kaimiņnovadiem. Klātesošos ar skaistu koncertu sveica Lelde un Jānis Rolmaņi.

Balvas ar novada simboliku un pateicības par dalību saņēma Santa Glušina, Rolands Paeglis, Paula Marta Kalniņa, Ilze Ozola, Inga Neimane, Niklāvs Martinsons, Einārs Bērziņš, Monta Meldere, Laimonis Mangulsons, Jana Lāce, Iveta Apsīte, Ineta Lopenova, Aija Pelēkā, Ieva Kreišmane, Aigars Nelke, Agrita Graudiņa, Indra Jaunzeme, Sandra un Marta Čukures, Sanita Gutāne, Vilnis Andersons, Inese Timermane, Zane Stīpniece, Jānis Šembelis.

No konkursantu darbiem ir izveidota izstāde, kas ceļos pa visu novadu. Šobrīd fotokonkursa izstāde apskatāma pie Alojas sporta halle, kur tā izlikta halles stiklotajos logos.

Alojas novada pašvaldība vēlreiz izsaka pateicību ikvienam dalībniekam par aktīvu iesaistīšanos un cer, ka arī jaunajā novadā šī tradīcija paliks nemainīga.

Sagatavoja: Regīna Grosa