Aloja

Izlaiduma laikā notikusi Staiceles Mūzikas un mākslas skolas jaunā nosaukuma atklāšana

1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā skolai bija lieli svētki! Jaukie, mīļie, cienījamie un godājamie skolas draugi, labvēļi un sponsori tika aicināti uz skolas pasākumu “Es esmu nepārspējams, neuzvarams, neapturams”. Uz pasākumu bija ieradies mūsu augsti godājamais staicelietis, mūziķis, dziesmu svētku virsdiriģents un visādi citādi titulētais mākslinieks Jānis Zirnis.

Svinīgi tika atklāts jaunais skolas nosaukums – Jāņa Zirņa Staiceles Mūzikas un mākslas skola. J. Zirnim bija tas gods pasniegt apliecības par profesionālās ievirzes izglītību 3 jaunajiem mūziķiem: Regnāram Neripam, Ruslanam Andrejevam, Gundai Rozenbergai un 2 jaunajām un talantīgajām māksliniecēm: Kristai Brentei un Viktorijai Čerpakovai.

Pasākumam īpašu noskaņu sniedza Cēsu stīgu kvartets, kurš kopā ar mūzikas nodaļas absolventiem sniedza muzikālus priekšnesumus. Pasākuma izskaņā tik atzīmēta skolas 15 gadu jubileja. Tika teikti paldies vārdi visiem pedagogiem un vadībai par kopā sasniegto tīņa vecumu.

Alojas novada pašvaldība teica paldies skolas direktorei Ārijai Bakmanei par radošu garu, izturību un ieguldīto sirds siltumu skolas pastāvēšanā un attīstībā un pasniedza atzinības rakstus pedagogiem par radošu pedagoģisko darbību: Kristiānai Arnavai, Montai Grāvelsiņai, Kristapam Lubovam, Mārtiņam Roziņam, Dagmārai Dimitrei un tehniskai darbiniecei Olgai Lancmanei.

Savukārt Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības raksti tika pasniegti: Ārijai Daugulei, Irinai Pupiņai, Jānim Kalējam. Skolas pateicības: Kitijai Vāpai, Atim Bambānam, Ingunai Podziņai, Vitautam Rupeikam.

Augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē -Kultūras ministrijas apbalvojumu par sasniegumiem starptautiskajā konkursā saņēma – Ruslans Andrejevs un skolotāja Aira Rulle. Paldies visiem, ka Jūs ar savu klātbūtni mums palīdzējāt radīt brīnišķīgus svētkus šajā nospiestajā, nomāktajā laikā!

Teksts: Kristiāna Arnava

Foto: Indra Jaunzeme

Foto galerija pieejama ŠEIT