Aloja

Izsludināta pretendentu pieteikšana konkursam Karjeras balva 2021

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi pieteikšanos ikgadējam konkursam karjeras atbalsta jomā „Karjeras atbalsta balva – 2021”, lai izteiktu atzinību karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistītām personām par izcilu veikumu un sasniegumiem. Karjeras attīstības atbalsta jomas speciālisti konkursam var pieteikties līdz 2021. gada 30. jūnijam. 

Pretendenti konkursā piesaka izcilu veikumu karjeras attīstības atbalsta sistēmas īstenošanā 2020.-2021. gadā. Konkursā var pieteikt pretendentus, kuru veikums izpaudies kā atsevišķa aktivitāte karjeras izglītībā un/vai karjeras konsultācijās, un/vai informācijas sagatavošanā: izstrādāta publikācija, pētījums, tīmekļa vietne, izglītojoša programma, tai skaitā karjeras izglītības integrēšanai mācību saturā, informācijas vai diagnostikas rīks, metodiskais līdzeklis vai materiāls, īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums, sniegts karjeras attīstības atbalsta pakalpojums, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautām personu grupām, u.c.

Konkursā var pieteikties fiziskas vai juridiskas personas, kuru profesionālajā darbībā ietilpst viens vai vairāki karjeras attīstības atbalsta sistēmas elementi:

  • karjeras informācija (sagatavošana un sniegšana);
  • karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas, pasākumi);
  • karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve).

Konkursā iesniegto pretendentu pieteikumus vērtē atbilstoši to apliecinātajam ieguldījumam Karjeras attīstības atbalsta sistēmas koncepcijā norādītajiem karjeras attīstības atbalsta sistēmu veidojošiem pamatelementiem.

Piesakot savu veikumu konkursā, pretendentam jāaizpilda pieteikums un brīvā formā jāpievieno viena vai vairākas darba devēja vai klienta atsauksmes par konkursā pieteikto veikumu. Izdrukātu, parakstītu skenētu, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikuma failu var iesniegt, sūtot to uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv vai pa pastu: Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga, LV-1050 ar norādi Konkursam „Karjeras atbalsta balva – 2021”.

Karjeras balvas konkurss ir VIAA iniciatīva un to atbalsta Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance programma.

Nolikums

Informācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra