Aloja

Izlaidums Alojas Mūzikas un mākslas skolā

Mācību gadu noslēdzot, svinīga profesionālās ievirzes apliecību izsniegšana notika Alojas Mūzikas un mākslas skolā. Šogad skolu absolvēja 8 audzēkņi – mūzikas nodaļā klavierspēli pabeidza Elizabete Bukulde (sk. O.Ābele) un Kristens Bojārs (sk. D.Grīnberga), ģitāras spēli  Haralds Kļaviņš un Rūdolfs Roļskijs (sk. Al.Jasjukevičs), saksofona spēli  Enija Bernharde un Miķelis Siliņš (sk.J.Ansons), mākslas nodaļu absolvēja Kitija Pļaviņa un Eduards Trukšāns (sk.V.Lazdāns, G.Birkava, A.Bambāns, L.Bēce, A.Jefanova).

Skolas dārzā absolventi vecākiem veltīja skaņdarbu no savas eksāmena programmas. Skolas kolektīva vārdā vecāki saņēma Pateicību par sadarbību un atbalstu kopīgo mākslas ceļu ejot! 

Veiksmi mācībās turpinot izglītību J.Mediņa Mūzikas vidusskolā Rīgā novēlam Rūdolfam Roļskijam. Veiksmīgu sadarbību kopīgi muzicējot un radoši darbojoties visiem novēlam arī turpmāk!

Direktore Laila Ulmane

Vairāk foto: šeit