Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2021/32 “Apliecinājuma kartes sagatavošana Kalēju ielas posmam no Rīgas ielas krustojuma līdz Ausekļa ielas krustojumam, Alojā, Alojas novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 14.jūnijam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv