Alojas administrācija

Par digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošanu

No 1. jūnija Latvijas Republikā ir uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Digitālais sertifikāts ir apliecinājums tam, ka iedzīvotājs ir vakcinēts, veicis laboratorisko testu vai pārslimojis Covid-19, un šo informāciju citā dalībvalstī varēs pārbaudīt, veicot QR koda skenēšanu. Vienlaikus pievienošanās vārtejai ļauj pārbaudīt arī Latvijā ieceļojošo ES iedzīvotāju sertifikātus.

Savus digitālos Covid-19 sertifikātus iedzīvotāji var apskatīt www.covid19sertifikats.lv. Pieslēdzoties vietnei ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID), jāpieprasa nepieciešamā sertifikāta izveide. Izveidoto sertifikātu ieteicams saglabāt savā viedierīcē vai drukāt papīra formātā.

IEVĒRĪBAI!  Iedzīvotājiem, kuri nelieto internetu, vai nevar autentificēties tīmekļvietnē, sertifikāta saņemšanai no 2021. gada 15. jūnija ir jāvēršas kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Alojas novada klientu apkalpošanas centrs – Rīgas iela 4, Aloja. E-pasts: aloja@pakalpojumucentri.lv ; tālr. 66954803

Darba laiks:
Pirmdiena: 8.30-12.00 ; 12.30-18.00
Otrdiena: 8.30-12.00 ; 12.30-17.00
Trešdiena:8.30-12.00 ; 12.30-17.00
Ceturtdiena: 8.30-12.00 ; 12.30-17.00
Piektdiena: 8.30-12.00 ; 12.30-16.00

Sertifikāts par veikto vakcināciju ir izmantojams:

  • ja pēc Jannsen pirmās potes, Comirnaty vai Moderna abu pošu saņemšanas ir pagājušas vismaz 14 dienas;
  • no 22. līdz 90. dienai pēc AstraZeneca / Vaxzevria 1. potes saņemšanas vai uzreiz pēc 2. potes saņemšanas;
  • pārslimošanas sertifikāts tiks atzīts par derīgu tikai gadījumā, ja pēc pozitīva testa (Koronovīrusa 2019-nCov RNS) rezultāta ir pagājušas vismaz 11 dienas (sertifikāta derīguma termiņš – 180 dienas).

Ja iedzīvotājs ir veicis vakcināciju pret Covid-19, bet atbilstošs sertifikāts vietnē www.covid19sertifikats.lv nav pieejams, un informācija par veikto vakcināciju nav redzama arī valsts E-veselības portālā, NVD aicina iedzīvotāju sazināties ar ārstniecības iestādi, kurā veikta vakcinācija, un lūgt pārbaudīt elektroniski ievadītos datus.

Digitālā Covid-19 sertifikāta izmantošana Eiropas Savienībā

Latvija ir sekmīgi pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju, ziņo Nacionālais veselības dienests.

Datu apmaiņa sniedz iespēju Latvijas iedzīvotājiem turpmāk izmantot savus digitālos sertifikātus, dodoties uz citām ES dalībvalstīm. Sertifikāts ir apliecinājums tam, ka iedzīvotājs ir vakcinēts, veicis laboratorisko testu vai pārslimojis Covid-19, un šo informāciju citā dalībvalstī varēs pārbaudīt, veicot QR koda skenēšanu. Vienlaikus pievienošanās vārtejai ļauj pārbaudīt arī Latvijā ieceļojošo ES iedzīvotāju sertifikātus.

Latvija ir viena no pirmajām dalībvalstīm, kas ir pievienojusies vārtejai. Šobrīd datu apmaiņa notiek ar tām dalībvalstīm, kuras arī jau ir pievienojušās vienotajai vārtejai – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Lietuva, Polija un Spānija. Informācija par dalībvalstīm, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

Plašāka informācija par digitālo Covid-19 sertifikātu iedzīvotāji var noskaidrot www.covid19sertifikats.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 8989.

Avots: Nacionālais veselības dienests