Aloja

Apstiprināti nevalstisko organizāciju projektu konkursa rezultāti

Alojas novada domes ārkārtas sēdē 14.06.2021. tika apstiprināti nevalstisko organizāciju projektu konkursa rezultāti. Pašvaldības finansējums 500 eiro apmērā tiks piešķirts sekojošiem projektiem:

Biedrības “Lauku sieviešu klubs Naktsvijoles”  projekts “RUNĀJOŠIE KOKI”

Projekta mērķis ir ieviešot jaunas tehnoloģijas – audiogidu jeb integrētu komunikāciju ar apmeklētāju:

1) popularizēt un veidot atpazīstamu Puikules muižu un parku, Brīvzemnieku pagastu, Alojas novadu;

2) palielināt tūristu apmeklējumu;

3) dažādot brīvā laika pavadīšanas iespējas;

4) mūsdienīgot un uzlabot brīvā laika pavadīšanas kvalitāti;

5) veicināt vides labiekārtošanu;

6) cilvēkiem ar invaliditāti padarīt pieejamu informatīvo un fizisko vidi;

7) veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Ar inovatīvām un mūsdienīgām metodēm tiks padarīta pieejama informācija pēc iespējas lielākam interesentu skaitam. Īpaši svarīgi tas ir esošajos epidemioloģiskajos apstākļos, kad publiski pasākumi un kontaktēšanās nav atļauta.

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2021. – 15.10.2021.

Biedrības “Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība”  projekts “Zaļās pieturas Staicelē labiekārtošana”

Projekta mērķis: sakopt apkārtējo vidi, veicināt novada iedzīvotāju aktivitāti un saliedētību, organizēt aktivitātes saturīga brīvā laika pavadīšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšana. Projekta rezultātā tiks labiekārtota teritorija Staiceles pilsētā “Zaļajā pieturā” – uzstādīti jauni atpūtas soliņi un galds.

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2021. – 01.08.2021.

Biedrības  “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” projekts “Saliekamo krēslu iegāde Alojas Ausekļa vidusskolai”

Projekta mērķis: Uzlabot skolas materiāli tehnisko bāzi, radot labvēlīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu apkārtējo vidi; veicināt skolēnu, vecāku un pārējās sabiedrības iesaistīšanos skolas dzīvē; radīt sabiedrības interesi par pasākumiem, veicinot apmeklētību; radīt komfortablus apstākļus, celt skolēnu pašapziņu, vēlmi lepoties ar savu skolu, tās vidi.

Projekta īstenošanas periods: 01.07.2021. – 30.12.2021.

Paldies projekta iesniedzējiem par radošām un pārdomātām idejām konkursu pieteikumiem! Alojas novada dome vēl veiksmi projekta ideju īstenošanā!

Sagatavoja: Jana Mošura