Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2021/37 “Pārgājienu ar purva kurpēm organizēšana projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros”

Publicēts: 16.06.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 21.jūnijam plkst 11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv